• 09138109407
  • اصفهان دولت آباد، فرعی بوعلی سینا(44)، کارخانه آجر سعدی
ویژگی های آجر خوب

ویژگی های آجر خوب

یکی از دغدغه ی بسیاری از افراد تشخیص آجر با کیفیت از آجر بی کیفیت است. این موضوع هم برای سلامت ساختمان مهم است و هم از نظر اقتصادی اهمیت بالایی دارد. در این مقاله روش هایی برای تشخیص آجر مناسب را بیان می کنیم.

آجر با کیفیت از نظر صدا: 

آجر خوب باید در برخورد با آجر دیگر صدای سرامیک بدهد. صدای سرامیک نشانه توپری و مقاومت و کمی میزان جذب آب آن است. هرچه میزان جذب آب آجر کمتر باشد، آن آجر با کیفیت تر است.

آجر با کیفیت از نظر مقاومت:

آجر خوب باید در آتش سوزی مقاومت کند و خمیری و آب نشود. اگر در اثر حرارت آجر خمیری شود، مشخص است که پخت خوبی ندارد و در واقع آجر خام است. سطح آجر باید یکنواخت و بدون حفره باشد. سختی آجر باید به گونه ای باشد که بر روی آن با ناخن خط نیفتد.

آجر با کیفیت از نظر رنگ:

رنگ آجر خوب باید یکنواخت و یک دست باشد. در صورتی که رنگ آن یکنواخت نباشد، در واقع آجر خوب پخت نشده است و همچنین خاک آن بی کیفیت بوده است.

کیفیت آجر سفال :

همه ی روش های گفته شده را میتوان برای تشخیص آجر سفال نیز استفاده کرد. آجر سفال باید درصد جذب آب کمی داشته باشد. در صورتی که جذب آب آن زیاد باشد، بعد از مدتی شوره زده و دوام ساختمان را کاهش می دهد. بنابراین در خرید آجر سفال به این نکته بسیار توجه فرمایید.

نتیجه گیری :

در حالت کلی آجر باید مقاومت بالایی داشته باشد که این موضوع از رنگ آجر و صدای آن به راحتی قابل تشخیص است. در صورتی که صدای آجر بعد از برخورد با یکدیگر بم باشد، نشان دهنده ی خامی و بی کیفیتی آن است. همانطور که گفته شد باید دارای رن یکنواخت باشد. جذب آب باید بسیار پایین باشد. آجر های درجه 1 کمتر از 8 درصد جذب دارند. در حالت کلی یک آجر نباید بیشتر از 12 درصد وزن خود، آب به خود جذب کند.

 

ارسال نظر
تماس سریع